1.    Ce este Coaching-ul?
Coaching-ul este procesul de însoțire activă a clientului către găsirea propriilor resurse, îndepărtarea blocajelor, eliberearea de convingerile limitative și atingerea potențialului maxim al propriei sale ființe.

2.    Care sunt cele mai importante 3 premise pozitive semnificative pentru dumneavoastră în procesul de coaching (presupoziții)?
a.   
Oamenii au în interiorul lor toate resursele necesare pentru a trăi viața pe care și-o doresc și a-și atinge potențialul maxim.
b.   
Oamenii renunță la un comportament indezirabil atunci când găsesc ceva mai bun și din mai multe opțiuni o vor alege întotdeauna pe cea mai bună/potrivită (lărgirea orizonturilor și plajei de opțiuni).
c.   
Într-un sistem, elementul cel mai flexibil va conduce acel sistem.

 3.    Cum puteți câștiga încrederea mea ca și client pe diferite planuri?
Încrederea se bazează pe respect, acceptare, lipsa de prejudecăți, deschidere, și crearea unui spațiu personal al clientului în care eu ca și Coach să vă pot însoți în procesul de dezvoltare personală pe care îl doriți.

Raportul se poate realiza prin postură (poziția corpului), respirație, deschidere totală față de client (și lipsită de orice filtre raționale sau prejudecăți), conectare prezentă la toate simțurile clientului.

Coach-ul este cel care inițiază în mod conștient raportul. Raportul este esențial pentru insoțirea cu succes a clientului în procesul de coaching. Raportul este cel care transformă procesul de coaching într-o experiență totală (nu doar una cognitivă sau parțială – doar o parte din simțuri sau sistemele de reprezentare).

 4.   Cum se poate intra într-o stare de resursă (Izvor): notați pașii.

Izvorul nostru de resurse subconștiente nelimitate se poate accesa prim mai mult modalități specifice fiecăruia. Câteva dintre acestea sunt:

Rememorarea unui moment/situație memorabil(ă) din trecutul dumneavoastră în care m-am simțit plină de resurse, fericită, împlinită, susținută; o stare de excelență.
Dansul și muzica.
Pictura/fotografia.
Meditația/rugăciunea.
Rostirea Propoziției/cuvintelor „magice” personale.
Ancore.
și multe altele.

Eu, ca și coach, atunci când îmi accesez Izvorul de resurse subconștiente: Închid ochii. Îmi concentrez atenția pe respirație și îmi las corpul să se relaxeze tot mai mult. Fie folosesc pașii clasici de intrare în transă, fie mă folosesc de cuvintele mele magice. Mă las surprinsă și îmbogățită de toate resursele și darurile pe care le (re)găsesc în izvor.

 5.    Care sunt criteriile pentru o bună definire a obiectivelor și care este sensul acestora?
a. 
   se formulează pozitiv: inconștientul nu recunoaște negația « nu » ; de asemenea trebuie să știe încotro să se îndrepte și ce să înceapă să « «construiască », nu care sunt toate lucrurile de care să se ferească.
b.
    se formulează la timpul prezent: în coaching NLP Resonanz se lucrează AICI și ACUM. Este necesar și pentru asocierea clientului cu obiectivul
c.
     trebuie să fie în puterea celui ce îl formulează (posibil de realizat): nu manipulăm și nu putem lucra în sarcina altora. Clientul trebuie să fie conștient că poate schimba singur propria sa viață prin propriile sale capacități, resurse și acțiuni, nu depinzând sau impunând altora.
d.
     trebuie să fie măsurabile (se verifică prin VAKOG și submodalitati).
e.
    trebuie să fie limitate în timp (termen scurt/mediu/lung precis și clar).
f. 
     e bine, uneori, să fie în afara modelului energetic : știm foarte bine să acționăm în limitele propriului model energetic și să realizăm lucrurile specifice lui, scopul alegerii obiectivului în afara modelului energetic este acela de a ne dezvolta, a ne îmbogăți harta mentală și a ne imbogății cu noi resurse și abilități.
g.
    trebuie să fie ecologice: impactul lor să fie unul pozitiv asupra clientului precum și asupra celor implicați direct sau indirect în relizarea obiectivului sau asupra cărora realizarea obiectivului urmează să aibă impact (sau cel putin neutru).

 6.    Ce înseamnă ecologia în procesul de coaching? Cum funcționează verificarea ecologiei?
Ecologia în procesul de coaching înseamnă că impactul procesului de coaching asupra tuturor trebuie să fie pozitiv. Nu putem aduce echilibru prin  dezechilibrarea altui lucru/situație/sistem, etc. Verificarea ecologiei se realizează prin asocierea clientului la starea dorită și verificarea impactului noii situații (obiectivului atins) asupra fiecăreia dintre persoanele implicate direct sau indirect în noua situație creată.

 7.   Care sunt modurile prin care aduceți resurse acolo unde este nevoie de acestea (transferul de resurse).
Modalitățile de a aduce resurse unui client sunt multiple și fiecare dintre ele trebuie să fie specifică acestuia, tipologiei sale, nevoilor pe care le are, modului în care preferă sa lucreze… . Trei dintre cele mai utilizate moduri de către mine sunt:

Transa de izvor.
Tehnica „Lasă izvorul să vindece”.
Transferul de resurse (exercitiu).
Cele patru poziții perceptuale.
Reframing-ul de negociere.

 8.    Ce sunt submodalitățile?
Submodalitățile se regăsesc în modul în care ne trăim viața pe toate planurile fundamentale ale existenței noastre: spiritual, personal, profesional și social. Atunci când ne trăim submodalitățile, trăim starea de rezonanță, ne trăim viața plenar în mod conștient și știind cine suntem cu adevărat.

Submodalitățile reprezintă modul în care ne exprimăm și trăim valorile noastre. Ele sunt ca o esență care se impregnează în toată structura noastră, în tot și toate. Sunt acea stare pe care căutăm să o trăim în tot ceea ce facem și motivul principal pentru care facem lucrurile pe care le facem.

Spre exemplu:
Calm și Liniștit.
Luminos și înalt (lumina solară și înălțimea).
Proaspăt și Clar.
Curgător și susurător.
Sigur și Trainic.
Dulce și Parfumat.
Melodios și ritmat.

 9.    Ce sunt convingerile (definiție)? Cum recunoașteți convingerile?
Convingerile sunt credințe foarte puternice prin care noi încercăm să ne atingem/trăim valorile.

Ele pot fi potențatoare sau limitative (cel mai adesea acestea fiind asimilate în trecut (copilărie, adolescență) de la oamenii importanți și de încredere din jurul nostru). În timp, ele înfluențează/determină atât abilitățile noastre cât și, mai ales, comportamentul nostru și, ulterior, uneori, și fiziologia.

Convingerile se recunoasc prin următoarele caracteristici :

–       sunt spuse sub formă de « adevăruri absolute »,
–       sunt argumentate cu « convingere »;
–       în formularea lor există o echivalență (« Dacă…, atunci… ! ») ;
–       nu pot fi justificate/explicate « de ce ?…» în mod logic și conștient de către cel care are respectiva convingere.
–       sunt subiecte extrem de «sensibile » și delicate pentru cei ce le au.

 10. Ce este refraiming-ul?
Refraimingul contextului sau semnificației conduce la recadrări. Schimbăm semnificația sau contextul comportamentului/situației care ne deranjează. Păstram semnificația dar schimbăm contextul sau păstrăm contextul dar schimbăm semnificatia. Se evidențiază ce este bine/bun în situația respectivă.

Soluția este lărgirea perspectivei pentru deblocarea tiparelor de gândire.

– Refraiming de context:
Copii mei imi murdăresc mașina cu mâncare. – Ce bine că am niște copii sănătoși care mănâncă bine oriunde și oricând.
N-am destui bani să plec în vacanță în USA. – Ce bine că plec în vacanță.

– Refraiming de semnificație:
Sunt atât de ocupată! – Am atâtea lucruri minunate pe care pot să le fac!
Ce mă enervează pisălogeala mamei mele! – Ce minunat lucru e că am încă o mamă care să ma iubească și să aibă grijă de mine.

 11. Care sunt modelele utilizate în procesul de coaching? Când și de ce se utilizează aceste modele?
Modelele principale de abordare a problemelor sunt metamodelul și modelul Milton.

Metamodelul este un model de limbaj în care ne exprimăm clar, precis și exact astfel încât celălalt își face o imagine clară. Se utilizează un limbaj cu exactitate pentru atingerea obiectivelor.

Modelul Milton este un limbaj ambiguu, metaforic și simbolic care se foloseste pentru a induce stări și pentru ca celălalt să fie liber să găsească pentru sine ceva cât mai potrivit, accesându-și în mod inconștient propriile resurse sau mesaje din subconștient.

 12. Ce este o transă?
Transa este o stare modificată de conștiință prin care noi accesăm resurse și comunicăm direct cu subconștientul.
Transa este cea mai profundă stare de învățare, mult mai rapidă – superlearning – și cea mai apropiată stare de cea a somnului.

13. Cum se poate descrie suprapunerea sistemelor de reprezentare? Ce caracterizează o “experiență totală”?
Suprapunerea sistemelor de reprezentare reprezintă oferirea de informații și din celelalte sisteme de reprezentare (Vizual – Auditiv – Kinestezic – Olfactiv – Gustativ).
O “experiență totală” este caracterizată de trecerea prin toate sistemele de reprezentare și percepție și înseamnă aducerea informațiilor din toate sistemelepentru ca experiența să fie completă

 14. Ce sunt strategiile? La ce folosesc ele?
Strategiile sunt un șir de mai multe comportamente desfășurate într-o ordine logică spre înplinirea unui scop bine definit și obținerea succesului.
Urmează niște pasi care duc la un comportament concret. Folosesc la aflarea raspunsului la întrebarea : « Cum realizez acest lucru? ». Se folosesc pentru modelarea propriului comportament (sau al altora).

 15. Ce înseamnă calibrarea?
Calibrarea este observația de finețe a expresiilor vizuale, corporale, verbale, etc ale interlocutorului și legarea acestor manifestări interioare de semnificația lor din interiorul acestuia. Nu trebuie căzut în interpretări ci permanent observat cu prezență și atenție.

Calibrarea constă în observarea/perceperea transformărilor vizibile din exterior ce însotesc stările interioare. Constientizarea că aceste semnale pot avea semnificații diferite de la o persoană la alta.

 16. Cum se realizează echilibrul între rațiune și intuiție? În ce situație e necesară una dintre cele două și când este un obstacol?
Rațiunea se folosește pentru a urma “firul roșu”, pașii proceselor și tehnica în coaching.
Intuiția ne ajută să pătrundem în universul celuilalt si să ne lăsăm conduși de acesta. Este esențială în realizarea Raportului cu clientul.

Oricare din cele două devine un obstacol în cazul în care inversăm rolurile lor și utilizarea acestora, precum și atunci când ducem la o utilizare extremă/exclusivă a vreuneia dintre cele două.

Dacă apare vreodată un conflic între rațiune și intuiție, le “împăcăm” prin tehnica refraiming-ului de negociere sau prin jocul polarităților.

 17. Cum vă motivați ca și coach și cum mă puteți motiva ca și client?
Ca și coach pe mine mă motivează dorința de a-i ajuta pe oameni să-și trăiască potențialul și viața pe care și-o doresc, în echilibru, fericitre și Rezonanță.
Dorința de bucurie împărtășită pe toate planurile.
Observarea potențialului din oameni și dorința de a-i antrena în recunoașterea, provocarea și atingerea potențialului lor maxim.
Dorința de a găsi mereu modalități mai bune de a face lucrurile.
Eu, ca și coach, mă motivez prin cuvintele mele magice și prin trăirea stării de rezonanță.

Pe client îl motivez în primul rând prin exemplul personal (trăind viața pe care mi-o doresc și starea de rezonanță), apoi prin lărgirea perspectivei acestuia și propunerea unei plaje largi de posibilități/alternative. Prin întrebări inteligente/reflexive care să-l ajute să identifice propriile sale nevoi, dorințe, vise, etc… Să-și reamintească de ele și să (re)devină dornic de a și le împlini.

  18. Ce înțelegeți prin conducerea unui proces care să nu fie centrat pe conținut? (delimitarea comportamentului de intenție/persoană).
Procesul de coaching nu este centrat pe conținut atunci când accentul nu se pune pe problemă ci pe motivul pentru care clientul este afectat de problema respectivă: ce simte? ce trăiește? ce și cum își dorește în situația respectivă?.

  19. Când și unde se utilizează cu succes cele trei poziții perceptuale?
Cand avem o situatie conflictuală între două persoane. Atunci când e nevoie de empatie și de a conștientiza și perspectiva interlocutorului pentru a avea o imagine de ansamblu și obiectivă asupra problemei.
(Rezolvarea conflictului prin cele 3 (4) pozitii perceptuale : eu/tu/observator(/izvor)).

 20. Care simțuri (sisteme de reprezentare) vă sunt mai accesibile și pe care le utilizați mai greu?
Pentru mine cele mai accesibile și bine dezvoltate sisteme de reprezentare sunt: cel Kinestezic (inclusiv olfactiv) și cel vizual (mai accesibil),
cele Auditiv și gustativ le utilizez mai puțin.

 21. Când este importantă pentru dvs. asocierea și când disocierea?
Asocierea e importantă atunci când clientul are nevoie să fie prezent și activ în cadrul/în interiorul situației. Subiectiv implicat.
Disocierea e importantă atunci când  clientul are nevoie de obiectivitate în situația în care se regăsește. Perspectivă de ansamblu.

 22. Care este diferența dintre sfaturi și propuneri?
Sfaturile sunt directive, provin din exterior (de la coach la client) și se bazează pe experiența și soluțiile oferite de harta mentală a celui care le dă, pe valorile sale proprii și folosind propriile sale strategii de succes (nu cele ale clientului). De asemenea, nu oferă resurse sau posibilitatea clientului de a gândi și găsi singur soluții.

Propunerile sunt non-directive. Reprezintă o ofertă. Lărgesc harta mentală a clientului și oferă o plajă mai largă de posibilități dar nu impun nimic. Ex.: “Înțeleg că e important pentru tine: A, B, C…/ ai vrea să trăiești A, B, C… ai vrea să facem ceva pentru asta?”. Propunerile sunt sugestii, variante dintre care clientul alege. Sunt un sprijin pentru clientul care nu găsește singur alternative.

The only person who can make you Happy is YOU!

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s